Spuifront

Vierwiekenplein

Beeldkwaliteitsplan

Bierkade

Molenplein

Horecavisie

Belevings­route

Ontwik­keling stads­entrees

Leeg­stand­vermin­dering en Compact Centrum

Het Oude Raadhuis

Vergroenen Centrum

Spuifront

Vierwiekenplein

Beeldkwaliteitsplan

Bierkade

Molenplein

Horecavisie
Belevings­route
Ontwik­keling stads­entrees
Leeg­stand­vermin­dering en Compact Centrum

Het Oude Raadhuis

Vergroenen Centrum

Het centrum is in beweging!

Het centrum van Oud-Beijerland vormt het hart van het dorp en heeft een belangrijke streekfunctie  voor de hele Hoeksche Waard. Samen met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren werkt de gemeente aan de versterking van het centrum. Op verschillende locaties in het centrum wordt de komende jaren gewerkt aan een aantrekkelijk centrum voor de Hoeksche Waard.

Deze website informeert u over de achtergronden, plannen, de planning en natuurlijk het laatste nieuws.