Belevingsroute

Locatie

Centrum Oud-Beijerland.

Doelstelling

  • Verlengen verblijfsduur bezoeker
  • De bezoeker verrassen en inspireren om langer te verblijven door het creëren van de juiste sfeer en herkenbaarheid in het winkelgebied
  • De bezoeker te (ge)leiden en verleiden een zo’n groot mogelijk deel van het centrum te belopen zodat de verblijfsduur toeneemt
  • Vergroenen van het Centrum

Toelichting

Uit de opgestelde centrumvisie voor het centrum van Oud-Beijerland komt naar voren dat het voor het centrum belangrijk is om meer ‘kleur’ te krijgen. Het toevoegen van kleur past binnen het ‘DNA’ van Oud-Beijerland en geeft meer warmte.

Via de introductie van een aantrekkelijke belevingsroute door het centrum van Oud-Beijerland wordt ingezet op het versterken van de herkenbaarheid en sfeer in het centrum. Door het toevoegen van onder ander drie elementen: spelen, cultuur en groen, wordt ingezet op het verrassen en inspireren van bezoekers om langer te verblijven.

De belevingsroute zal een aantrekkelijke route vormen door het centrum van Oud-Beijerland waarbij de bezoekers en bewoners op verschillende plekken verrast worden door aangename verblijfsgebieden met speelruimten, zitruimten en openbare voorzieningen. De belevingsroute geeft de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en zal zowel op ruimtelijk als op sociaal niveau de kwaliteit van het centrum verhogen.

Wat gaat er gebeuren?

Onderdelen van de Belevingsroute zijn onder andere de herinrichting van het Molenplein, de vergroening van de dijk en de verhoging van de beleving op de Scheepmakershaven