Bierkade

Locatie

De Bierkade vormt het verblijfsgebied rondom de Haven in Oud-Beijerland en heeft daarmee een centrale functie in de kern van Oud-Beijerland.

Doelstelling

 • Vergroenen van de openbare ruimte
 • Versterken verblijfskwaliteit
 • Versterken van binding met het centrum
 • Creëren van een aantrekkelijke terrasruimte
 • Beperken van de verkeersbewegingen over het plein

Toelichting

De Haven en de Bierkade vormen centrale verblijfsgebieden in het centrum van Oud-Beijerland, die niet optimaal worden benut.

De buitenruimte van het plein moet beter worden ingericht, hierdoor wordt het een aantrekkelijkere plek om te verblijven en te ondernemen. De kades rondom de haven moeten daarbij een meer centrale rol krijgen en de  samenhang tussen het centrum en de haven moet worden versterkt.

Wat gaat er gebeuren?

In samenwerking met het stedenbouwkundig bureau West 8, de ondernemers, Oranjevereniging (monument), de gemeente en omwonenden van de Bierkade is het schetsontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp voor het gebied. Het ontwerp geeft invulling aan de:

 • Terrasruimte;
 • Ruimte voor kleinschalige evenementen zoals kerstmarkt, aankomst sinterklaas, Spuidagen;
 • Wens om het centrum te vergroenen;
 • Het scheiden van de verblijfsruimte en de doorgaande weg, waardoor beide geen hinder van elkaar ondervinden;
 • Verbeteren oversteek van de Bierkade richting Marktplein;
 • Versterking van de verbinding tussen Bierkade en Marktplein;
 • Het Joods monument een centrale plaats te geven;
 • Het creëren van ruimte om te spelen voor kinderen.