Horecavisie

Locatie

De horecavisie heeft betrekking op de horeca in geheel gemeente Oud-Beijerland, waarbij de nadruk ligt op de horeca in het centrum.

Doelstelling

  • Creëren van een aantrekkelijk leefklimaat
  • Ruimte bieden aan (nieuwe) ondernemers en horecaconcepten

Toelichting

Horeca is van grote waarde voor een aantrekkelijk centrum. Horeca heeft zich in Nederland, maar ook in Oud-Beijerland de afgelopen sterk ontwikkeld en uitgebreid. Het huidige horecabeleid is afkomstige uit 2012 en is daardoor enigszins verouderd.

Wat gaat er gebeuren?

Om in te kunnen spelen op de huidige trends en ontwikkelingen binnen de horeca en in het centrum van Oud-Beijerland is het van belang om het huidige beleid te actualiseren. Gezamenlijk met  vertegenwoordiging van de werkgroep van horeca-ondernemers uit Oud-Beijerland en Horeca Nederland, vernieuwt de gemeente Oud-Beijerland de Horecavisie. Tijdens een werksessie met ondernemers heeft iedere ondernemer de mogelijkheid om input te leveren voor het uiteindelijke beleid.