Leegstandsvermindering en Compact Centrum

In 2018 wordt de strategie om de leegstand terug te dringen uitgewerkt. Vanaf 2019 zullen de acties worden uitgewerkt.

Locatie

Centrum Oud-Beijerland.

Doelstelling

  • Versterken aantrekkelijkheid centrum;
  • Transformatie winkelgebied;
  • Aantrekken van (nieuwe) ondernemers richting het centrum;
  • Vergroten betrokkenheid van ondernemers en vastgoedeigenaren bij het centrum;
  • Versterken woonfunctie.

Toelichting

Het centrum van Oud-Beijerland heeft op dit moment een relatief versnipperde structuur. Dit heeft te maken met de opbouw van het centrum en de versnipperde opbouw verbonden aan de aanwezigheid van leegstand door het hele centrum heen.

Op dit moment is de leegstand in Oud-Beijerland relatief hoog in vergelijking met andere centrumgebieden. Leegstand heeft een negatief effect op de beleving van het centrum en aantrekken van bezoekers richting het centrum.

Wat gaat er gebeuren?

Om het centrum aantrekkelijk te houden, wordt ingezet op het creëren van een compact centrum. De gemeente Oud-Beijerland  start in samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren een onderzoek naar instrumenten en mogelijkheden om een compact centrum te bereiken.  Gelijktijdig wordt ingezet op het verminderen van de leegstand binnen het compacte centrum.