Molenplein

Locatie

Het Molenplein is gelegen aan de zuidwestzijde van het centrum, achter de dijk. Het plein biedt op dit moment ruimte voor parkeren (auto en fiets) en wordt ingezet tijdens verschillende evenementen, waaronder een markt. Het plein is volledig verhard en is voorzien van enkele bomen in bakken. Op het plein zijn enkele speelelementen aangebracht.

Doelstelling

  • Vergroenen van de openbare ruimte
  • Versterken verblijfskwaliteit
  • Creëren van een aantrekkelijke terrasruimte
  • Creëren van een aantrekkelijke speelomgeving voor kinderen
  • Creëren van een aantrekkelijke ontmoetingsplaats

Toelichting

Het Molenplein wordt omringd door verschillende winkels. Door de ‘stenige’ inrichting en uitstraling van het plein is het plein op dit moment geen aangename verblijfs- en ontmoetingsplaats in het centrum.

Wat gaat er gebeuren?

In samenwerking met het stedenbouwkundig bureau West 8, ondernemers en gemeente wordt gewerkt aan een schetsontwerp. Het ontwerp geeft invulling aan:

  • Terrasruimte voor de omliggende ondernemers;
  • Ruimte voor kleinschalige evenementen zoals PUUR markt, Kerstmarkt en Streekmarkt;
  • De wens om het centrum te vergroenen;
  • Het vergroten van speelmogelijkheden op het plein voor kinderen;
  • Het behouden van de parkeerfunctie voor de omliggende winkels en woningen (auto en fiets).