Vergroenen Centrum

Locatie

Centrum Oud-Beijerland.

Doelstelling

  • Vergroten van de aantrekkelijkheid en beleving in het centrum
  • Ontharden van het centrum

Toelichting

Het centrum van Oud-Beijerland heeft een sterk stenig karakter. Uit het DNA-onderzoek dat is uitgevoerd in het centrum van Oud-Beijerland, blijkt dat het centrum van oudsher een groen karakter heeft. Een groene uitstraling van het centrum heeft een positief effect op de verblijfs- en ontmoetingskwaliteit en levert bovendien een positieve impuls aan de waardeontwikkeling van de panden in het centrum.

Wat gaat er gebeuren?

Via een integraal groenplan voor het centrum van Oud-Beijerland wordt bekeken op welke manier het centrum kan worden ‘vergroend’.