Vierwiekenplein

Locatie

Het Vierwiekenplein is gelegen aan de noordzijde van de Molendijk. Het plein is gelegen in het noordwestelijke deel van het centrum.

Doelstelling

  • Vergroenen van de openbare ruimte
  • Versterken verblijfskwaliteit
  • Versterken van verbinding met het centrum
  • Transformatie winkelgebied
  • Versterken woonfunctie

Toelichting

Het Vierwiekenplein wordt gekenmerkt door parkeerplaatsen voor de supermarkt en de omliggende winkels en bedrijven. Het plein biedt op dit moment onvoldoende kwaliteit om langer te verblijven. Daarnaast is het plein onvoldoende verbonden aan het centrum. De locatie biedt meer mogelijkheden, daarom heeft de gemeente al langere tijd het doel om het plein te herontwikkelen.

Wat gaat er gebeuren?

In samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en andere centrumpartijen zijn verschillende toekomstscenario’s verkend voor het Vierwiekenplein. In de verschillende scenario’s heeft het plein een groen karakter. Tevens is er aandacht voor benodigde parkeercapaciteit voor de omliggende winkels. De woonfunctie zal in dit gebied verder worden versterkt. In samenwerking met de betrokken vastgoedeigenaren worden de plannen nader uitgewerkt.